Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

De groepen 3Groep 3 is een bijzonder overgangsjaar van de kleuters naar het 'echte' leren. In dit schooljaar wordt in feite een begin gemaakt met het leren lezen, schrijven en rekenen. Kortom; er wordt een goede basis gelegd voor de rest van de schoolcarriere van het kind.

 

Hieronder vindt u enige informatie over de methodes van de verschillende vakken die gehanteerd worden en algemene zaken die handig zijn om te weten.

 

 

 

 

 

Leren lezenHet leren lezen staat centraal in dit leerjaar. "Veilig leren lezen" is een vernieuwende leesmethode met veel aantrekkelijk vormgegeven extra materiaal om het lezen voor de kinderen nog leuker te maken. In de methode komen woordenschat, het functioneel/technisch lezen en spelling aan bod. Alle leesletters worden geleerd d.m.v. vertelplaten, letterdozen, educatieve spelletjes en werkbladen.

 

Een pluspunt aan deze methode zijn de differentiatiemogelijkheden en -materialen. Hierdoor kunnen zowel de kinderen die al meer kunnen als de taalzwakke kinderen op hun eigen niveau werken.

 

 

 

 

 

TaalklasVoor kinderen die moeite hebben met het leren lezen is er de taalklas.

In de taalklas wordt onder de reguliere lestijd lesgegeven in een groep van ongeveer 10 leerlingen. Hierdoor is er meer individuele aandacht voor de kinderen die dit nodig hebben. Er is veel aandacht voor klankpositie, klanktekenkoppeling, auditieve oefeningen, letters flitsen etc. Verder wordt er in hetzelfde werkboek en leesboek gewerkt zij het wel in een iets rustiger tempo.

De taalklas start na de herfstvakantie en stopt na de meivakantie. De kinderen gaan dan weer gewoon verder met de taallessen in in hun eigen klas.

 

 

 

 

 

SchrijvenAlle schrijfletters en de cijfers worden in groep 3 behandeld a.h.v. de methode "Pennenstreken". Er is veel aandacht voor de schrijfhouding en pengreep van de kinderen. Het gehele schooljaar schrijven we met potlood, dus nog niet met vulpen.

 

 

 

 

 

RekenenVanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode "Wereld in getallen".

Dit is een realistische rekenmethode waarin voor de kinderen herkenbare probleemsituaties voorkomen. Van hieruit worden leer- en denkprocesen op gang gebracht en leren de kinderen vaardigheden toepassen.

In rekentaken zijn we o.a. bezig met inzicht krijgen in en splitsen van getallen en optellen en aftrekken.

In projecttaken zijn we verder bezig met meten; lengte, oppervlakte, inhoud, tijd en gewicht. En ook meetkunde komt aan bod; bouwen, natekenen van figuren in een roosterveld etc.

 

Het is de bedoeling dat de kinderen dit jaar:

* Inzicht krijgen in de getallen t/m 20

* Getallen kunnen ordenen van klein naar groot tot 50

* Inzicht kijgen in het optellen en aftrekken en gebruik maken van de   

samenhang tussen splitsen,optellen en aftrekken

* Automatiseren van optellingen en aftrekkingen t/m 10

* Inzicht krijgen in de splitsingen, optellingen en aftrekkingen t/m 20

 

 

 

 

 

 

 

OverigComputer

Zowel bij de lees- als rekenmethode wordt gewerkt met een computerprogramma waarbij de kinderen geheel zelfstandig aan de slag kunnen om te oefenen.

 

 

Gym

De kinderen hebben op woensdagochtend gym van Meester Kees aan de Du Rieustraat.

 

 

Rapportage

In november en in maart vinden er oudergesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van uw kind besproken aan de hand van de 'witte kaart'. Op deze kaart staat de beoordeling van de verschillende vakgebieden, welke ook op het rapport worden ingevuld.

Voor de zomervakantie is er dan nog een 'witte kaartenavond' waarop u de gelegenheid krijgt om deze kaart te komen bekijken en eventuele vragen hierover aan de leerkracht kunt stellen.

 

 

Spreekbeurt

In april starten we met de spreekbeurten in groep 3. Dit is een eerste kennismaking voor de kinderen met de spreekbeurt die in de daaropvolgende jaren ook nog wordt gehouden. De spreekbeurt heeft als doel de kinderen vrij te laten vertellen voor de groep en zich hierin zelfverzekerd te voelen. De onderwerpkeuze is vrij; van huisdier, lievelingsboek, vakantie en sport tot je kleine zusje!

Het kan ongeveer 5 minuten te duren en nogmaals het gaat niet om een perfect uit het hoofd geleerd verhaal, de kinderen moeten er vooral plezier aan beleven. Zowel aan de voorbereiding als het vertellen zelf.

 

 

Uitstapjes

We hebben  een aantal leuke uitjes gepland staan dit schooljaar!

*  Schoolreis naar Blijdorp

*  Theatervoorstelling in de Leidse Schouwburg

*  Bezoek aan de bibliotheek

*  Bezoek aan het Museum van Volkenkunde

*  Bezoek aan het park voor natuureducatie