Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

De groepen 4

Algemene informatie

              Welkom op de pagina van de groepen 4!

Op deze pagina vindt u informatie die voor alle groepen 4 belangrijk is.

Informatie over de groep van uw kind vindt u op de groepspagina.

 

 

Rekenen

Gebruikte methode: Wereld in Getallen


REKENEN

wordt in het eerste halfjaar opgesplitst in

 • Getallen: kinderen leren zich te oriënteren in de getallenwereld, krijgen inzicht in het getallensyteem en leren omgaan met hoeveelheden.
 • Bewerkingen: kinderen oefenen zich in optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

 

METEN

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd.

Het accent ligt op vergelijken en ordenen. Bij het meten van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht wordt in groep 4 alleen nog maar met natuurlijke maten gewerkt.

 

MEETKUNDE

(of ruimtelijke oriëntatie) vormt een belangrijk onderdeel van het hedendaagse reken-wiskundeonderwijs. Op dit gebied komen in het eerste halfjaar van groep 4 onderwerpen aan de orde als: plaats en richting bepalen, bouwen met blokken, van ruimtelijke voorstelling naar plattegrond, wegen zoeken en beschrijven, patronen voortzetten en roosterfiguren natekenen, wegen zoeken en beschrijven, werken met coördinaten en spiegelen.

 

DIVERSEN

Onder deze noemer zijn leerstofonderdelen samengebracht als: pijlentaal, verhoudingen, het maken en interpreteren van diagrammen.

 

Pluswerkboeken en compacten.

 

COMPUTER:           Programma Hoofdwerk + W.I.G

 

Met behulp van dit programma oefenen we het hoofdrekenen met sommen tot 20.

De antwoorden moeten binnen een bepaalde tijd worden gegeven.

Hierdoor worden de kinderen gedwongen te automatiseren.

Tevens is het voor de leerkracht goed en snel te controleren of een kind dit beheerst.

De kinderen werken individueel aan de computer.

 

 

Taal

Gebruikte methodes: Taal actief Taalspel, Taal actief Woordspel en Lees Je Wijzer.

 

Taalspel

 

Taalbeheersing:

leren luisteren, leren spreken, leren stellen

Taalbeschouwing:

spelen met zinnen, spelen met woorden, alfabet, taalschatuitbreiding

Woordspel

 

Spelling:

Woordpakket

Signaaldictee

Zinnendictee

Controledictee

Lezen

 

Technisch lezen:

duolezen en speciale leesbegeleiding

(methode Estafette, voor kinderen die instructie  nodig hebben op het gebied  van technisch lezen)

 

Begrijpend lezen:

Lees Je Wijzer / informatieboekjes

Stillezen:

Bibliotheekboeken

 

 

Spreekbeurt

In januari gaan we beginnen met de spreekbeurten.
We zullen kinderen en ouders hier ruim op tijd over informeren.


 • Begin op tijd met het voorbereiden van je spreekbeurt
  (neem er ongeveer 3 weken de tijd voor).
 • Je zoekt een onderwerp waarover je zou willen vertellen en waar je misschien al iets vanaf weet, bijvoorbeeld een dier, een sport of je hobby.
  Iets anders mag natuurlijk ook.
 • Informatie over je onderwerp zoeken. Schrijf op wat je er al van weet, zoek boeken in de bibliotheek of op internet. Praat met mensen die veel over het onderwerp weten of ga ergens kijken (bijv. een museum). Daarna weet je al heel veel over je onderwerp.
 • Lees en blader de boeken goed door, schrijf alvast op wat je kunt gebruiken (niet te weinig maar ook niet te veel).
 • Je bedenkt nu een paar hoofdstukken waarin je je spreekbeurt gaat verdelen.
 • Schrijf voor jezelf de spreekbeurt op, in je eigen woorden. Gebruik geen moeilijke woorden, je moet dan kunnen uitleggen wat het betekent.
 • Je spreekbeurt begin je met een inleiding, dat is een stukje waarin je heel kort vertelt waarover je spreekbeurt gaat en waarom je dit onderwerp gekozen hebt.
  Wij worden dan erg nieuwsgierig en luisteren extra goed.
 • Schrijf nu voor jezelf een paar woordjes per hoofdstuk op zodat je goed kunt onthouden wat je aan de klas wilt vertellen (dit is je spiekbriefje).
  Het is niet de bedoeling dat je je spreekbeurt helemaal voorleest.
 • Zoek ook plaatjes (niet te klein) bij je hoofdstukken of verzamel voorwerpen die je wilt laten zien.
 • Oefen thuis een of meer keer je spreekbeurt, hardop.
 • Nu kun je je spreekbeurt in de klas houden. Je vertelt ongeveer 5 - 10 minuten. Denk eraan dat je niet gaat voorlezen en dat je goed de klas in kijkt.
  Praat rustig en duidelijk, je mag best af en toe op je spiekbriefje kijken.
  Laat plaatjes en voorwerpen duidelijk zien. Spullen die je hebt meegebracht kun je eventueel NA je spreekbeurt de klas laten rondgaan, NIET als je praat, want dan luistert niemand meer naar jou.
 • Aan het eind stel je 3 vragen aan de kinderen in de klas, daarna mogen 3 kinderen jou een vraag stellen.

 

Beoordeling:

 • Wij letten bij je spreekbeurt op of:
 • Je duidelijk spreekt.
 • Je goed de klas in kijkt.
 • Je in goede zinnen spreekt.
 • Je verhaal een begin, midden en eind heeft en of het klopt.
 • Je materiaal en plaatjes hebt meegenomen bij je verhaal.

 

 

Zelfstandig werken

De weektaak

De kinderen werken 2 x een half uur zelfstandig aan de weektaak. In de weektaak staan verschillende opdrachten die ze moeten maken en waar ze zelf grote verantwoordelijkheid voor dragen.

 

 

Extra werk in mapElk kind heeft een map in zijn kastje. Er zitten 20 werkbladen in deze map: 10 voor rekenen en 10 voor taal. De bladen mogen in willekeurige volgorde gemaakt worden

 

 

Schrijven

Gebruikte methode: Pennenstreken

In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. Er zijn voor dit doel 2 oefenschriften aanwezig.

Minstens zo belangrijk als goed leren schrijven, zijn de schrijfhouding en de pengreep bij

elk schrijf- en kleurwerk !

Gebruik van Lamy vulpen of Stabilo pen en vullingen wordt door de school aanbevolen.

 

 

WereldoriƫntatieTelevisielessen: Huisje, Boompje, Beestje

Thema's: Kinderboekenweek, seizoenen, etc

 

 

Klets

Sociale vaardigheden

In het programma Klets! Leren kinderen sociale vaardigheden: manieren om goed met elkaar om te gaan in moeilijke situaties.

 

Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: respecteren dat anderen anders zijn, de eigen gevoelens en grenzen herkennen en die van anderen respecteren.

 

Lessen zijn o.a.: ruzie, pesten, samenwerken.

 

 

Gym

Krijgen de kinderen 1 keer in de week van meester Kees en 1 keer van de eigen leerkracht.

Het is fijn als alle kinderen een gymtas met gymspullen op school hebben.

 

 

Meer resultaten: 1 | 2 | volgende pagina