Nieuwe leerling aanmelden

nieuwe leerlingen voor groep 1/2
Heeft u nog geen kinderen bij ons op school en wilt u uw kind inschrijven? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding (60 minuten). De conciërges maken voor u een afspraak met een lid van de directie.

Dit is ons telefoonnummer: 071-5141777.

zij-instromers van andere scholen
Gaat u verhuizen of heeft u andere redenen om uw kind van school te laten wisselen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de Lorentzschool. In overleg met de (adjunct-)directeur en de intern begeleider wordt bepaald of uw kind naar de Lorentzschool kan komen. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd:

 • U kunt per e-mail uw verzoek tot schoolwisseling bij een de adjunct-directeuren indienen;
 • U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding;
 • Als er mogelijkheden zijn om naar de Lorentzschool over te stappen, stelt u de huidige school op de hoogte;
 • De intern begeleider van de Lorentzschool legt contact met de intern begeleider van de huidige school;
 • Bij tussentijdse schoolwisseling binnen Leiden, dienen beide directeuren toestemming te geven voor de overstap. Dat is niet nodig indien er in de zomervakantie wordt gewisseld;
 • Indien wenselijk volgt er een vervolggesprek met de adjunct-directeur, de intern begeleider, de ouders en/of de leerling;
 • Bij een positief advies van de intern begeleider en de directie wordt er een datum gepland.

e-mailadressen van de adjunct-directeuren:

 • marloes.stuive@lorentzschool.nl
 • richard.vandenberg@lorentzschool.nl
Vermeld in uw e-mail:
 • naam van uw kind
 • geboortedatum
 • huidige school
 • huidige groep

Voor overige vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken of mailen naar info@lorentzschool.nl