Samen met ouders

Op de Lorentzschool zien wij ouders als onze partners om samen de leerlingen op te voeden en ze alles te leren wat ze nodig hebben om zich als sterke persoonlijkheden verder te ontwikkelen in onze samenleving.
Op de Lorentzschool zijn de ouders steeds welkom in de school. Met corona  hebben wij onze routines moeten aanpassen. U brengt uw kleuter direct naar het lokaal van de eigen groep. De overige leerlingen gaan zelfstandig de school in en gaan naar het eigen lokaal.

Als u even over uw zoon of dochter wilt spreken, dan maken we graag een afspraak voor na schooltijd. U kunt via SchouderCom een afspraak met de leraren maken.
Ook zal de leerkracht u uitnodigen indien hij of zij het nodig vindt om even iets met u te bespreken. Daarnaast zijn er twee formele momenten in het schooljaar waarop u met de leerkracht kunt spreken. Dat zijn het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar en het rapportgesprek in januari/februari. Voor beide gesprekken ontvangt u een uitnodiging. In de groepen 1-4 wordt bovendien een informatieavond gehouden en in groep 8 een voorlichtingsbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

Naast bovenstaande formele momenten kunnen wij uw hulp ook goed gebruiken bij verschillende uitstapjes van de groep van uw kind en activiteiten van de ouderraad, de zogenaamde ouderparticipatie.