Organisatie

De Lorentzschool wordt geleid door de directeur. De Lorentzschool is verdeeld in parallelgroepen (bijvoorbeeld alle groepen 5). Dat vergemakkelijkt de dagelijkse gang van zaken en maakt het overleg en het op elkaar afstemmen van de verschillende werkwijzen overzichtelijk. 

De directeur wordt bijgestaan door twee adjunct-directeuren. Gedrieën hebben zij de dagelijkse leiding van de school. De parallelcoördinatoren coördineren twee parallelgroepen voor de organisatorische afspraken.

De Lorentzschool heeft drie intern begeleiders voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Drie remedial teachers (rekenen, taal/lezen en plusgroep) nemen leerlingen met leerproblemen en/of  -uitdagingen onder hun hoede.