Medezeggenschapsraad Lorentzschool

Welkom op de pagina medezeggenschapsraad (MR) van de Lorentzschool.
Hier vindt u kerninformatie over de MR.
Verdere informatie over de MR, zoals de MR-ledenlijst, jaarverslagen en notulen,
kunt u vinden in de MR-map op SchouderCom.


Waarom een medezeggenschapsraad?
Wettelijk gezien dient elke school een MR in te richten. De belangrijkste functie van een MR is het bevorderen van de openheid en het onderling overleg over belangrijke zaken in de school tussen ouders, leerkrachten en de schooldirectie.
Hiertoe houdt een MR zich bezig met onderwerpen en ontwikkelingen die de school aangaan. Afhankelijk van het onderwerp, heeft een MR advies- en/of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van de schooldirectie. Over de rechten en plichten van een MR leest u meer in de
'Wet Medezeggenschap op Scholen'.

Medezeggenschapsraad van de Lorentzschool
De MR bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich mede inzet voor het goed functioneren van de school en die, namens de ouders en het personeel, invloed uitoefenen kan op belangrijke ontwikkelingen op school.
Voeling en communicatie met onze achterban vinden wij daarom van groot belang. Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën? Deze zijn van harte welkom! Dit kan door een e-mail te sturen aan de MR (mr@lorentzschool.nl) of via Schoudercom naar de Medezeggenschapraad-mailbox.