Prima resultaten

De resultaten van het onderwijs beslaan vele domeinen. We denken daarbij aan de pedagogische groei van een kind, de sociale omgang met anderen en kennismaking met de vele vakken. We werken aan al die resultaten vanaf het moment dat uw kind binnenkomt op de Lorentzschool.
Eindresultaten
Aan het einde van de schoolloopbaan zijn de leerresultaten belangrijk. Ze bepalen mede het volgende type onderwijs.
Wij hanteren de Cito-Eindtoets om onze eindresultaten te meten. Het landelijke College voor Toetsen en Examens heeft de volgende richtlijn bepaald voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs:

501 - 518        basisberoepsgerichte leerweg
519 - 525        basis- / kaderberoepsgerichte leerweg
526 - 528        kaderberoepsgerichte leerweg
529 - 532        gemengde / theoretische leerweg
533 - 536        theoretische leerweg / havo
537 - 539        havo
540 - 544        havo/vwo
545 - 550        vwo

De resultaten van onze school liggen meestal rond de 541.
Het landelijk gemiddelde ligt jaarlijks tussen 534,5 en 536.

Uitstroom naar het voorgezet onderwijs
Op de Lorentzschool zitten leerlingen van alle niveaus. Wij vinden het ook onze taak om alle leerlingen zoveel als mogelijk een gedifferentieerd en passend lesaanbod te geven. In groep 8 krijgen de leerlingen een advies voor het voortgezet onderwijs. In dit advies krijgt de leerling te horen welke school voor het voortgezet onderwijs ons inziens het beste bij hem of haar past.

Een indicatie van onze uitstroom:
45% naar het vwo en havo/vwo
30% naar de havo en vmbo/havo
20% naar het vmbo theoretische leerweg
5%   naar het vmbo basis-, kadergerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs