Instructie, methodes, hard-, en software

Instructie:

Wij maken gebruik van het EDI 2.0 instructiemodel en passen dat schoolbreed toe op al onze lesmethodes.


" Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes.

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

Een effectieve leerkracht wacht niet totdat leerlingen uitvallen en extra hulp buiten de klas moeten ontvangen of op een eigen leerprogramma worden gezet. Een ons preventie is waardevoller dan een kilo zorg! "


Hardware

Het gebruik van boeken en schriften voor de verwerking van de reguliere lesstof is een zeer bewuste keuze van ons team. Zo houden we de 'schermtijd' van de leerlingen binnen de perken. Immers, kinderen brengen al genoeg uren achter een beeldscherm door. Bovendien blijkt uit onderzoek dat schrijven van essentieel belang is voor de ontwikkeling van het brein en het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden.

Ieder kind heeft wel een eigen chromebook die gebruikt wordt bij de verwerking van ondersteunende of verrijkende opdrachten. Daarnaast worden de laptops ingezet voor de verwerking van extra projecten en de structurele ICT lessen. 
 
Software:                   

ProWise Presenter (bordsoftware)

Alinea (dyslecten en leerlingen met leesproblemen of een visuele beperking)

Ondersteunende software behorende bij de methodes

Lesmethodes:

Lijn 3

Pluspunt 4  en Wereld in Getallen (wordt uitgefaseerd)

Taal Actief

Rekentuin

Taalzee

Nieuwsbegrip

Naut

Meander                

Brandaan

Join In

Leskaarten Arno Coenders Office 365

Muziekexpress