Oud Collegae

Veel collega's willen ook na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd nog graag op de Lorentzschool actief blijven. Ze ontlasten de huidige leerkrachten door bijvoorbeeld AVI en DMT toetsen af te nemen of door leerlingen met een specifiek leerprobleem wat extra ondersteuning te bieden. 

Wij zijn uiteraard erg blij met hun hulp!