Financieel

Vrijwillige ouderbijdragen:

Pleinfeest groepen 1 en 2:        € 27,50 euro per jaar

Schoolreis groepen 3 t/m 6:     € 27,50 euro per jaar

Schoolreis groepen 7:            € 30,00 euro per jaar

Schoolkamp groepen 8:        nader te bepalen

Ouderraadbijdrage:    ​​​​​​​    € 35.00 euro per kind

Zonder voldoende bijdragen van ouders kunnen sommige van bovengenoemde activiteiten  van de school en de ouderraad niet plaatsvinden!

Niet vrijwillige bijdragen:

Kosten Tussenschoolse Opvang :

170,00 euro per jaar.

Kleine wijzigingen voorbehouden.