Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Als openbare school dragen wij niet één specifieke religie of levensbeschouwing uit. Op de Lorentzschool maken de kinderen juist kennis met de meest voorkomende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen. 

Wekelijks worden in groep 6 vanuit verschillende perspectieven levensbeschouwelijke thema's en religieuze feestdagen met de kinderen besproken door juf Sandra de Ruiter. Zij is als vakleerkrachten verbonden aan het  "Centrum Voor Vormingsonderwijs".Door deze lessen hopen wij dat onze leerlingen vanuit hun opgedane kennis zelfstandig keuzes zullen maken in de benadering van medemensen met een andere opvatting of religie.