Nieuwe leerling aanmelden

nieuwe leerlingen voor groep 1/2
Heeft u nog geen kinderen bij ons op school en wilt u uw kind inschrijven? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding (60 minuten). De conciërges maken voor u een afspraak met een lid van de directie.

Dit is ons telefoonnummer: 071-5141777.

zij-instromers van andere scholen
Gaat u verhuizen of heeft u andere redenen om uw kind van school te laten wisselen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de Lorentzschool. In overleg met de (adjunct-)directeur en de intern begeleider wordt bepaald of uw kind naar de Lorentzschool kan komen. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd:

 • U kunt per e-mail uw verzoek tot schoolwisseling bij een de adjunct-directeuren indienen;
 • U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding;
 • Als er mogelijkheden zijn om naar de Lorentzschool over te stappen, stelt u de huidige school op de hoogte;
 • De intern begeleider van de Lorentzschool legt contact met de intern begeleider van de huidige school;
 • Bij tussentijdse schoolwisseling binnen Leiden, dienen beide directeuren toestemming te geven voor de overstap. Dat is niet nodig indien er in de zomervakantie wordt gewisseld;
 • Indien wenselijk volgt er een vervolggesprek met de adjunct-directeur, de intern begeleider, de ouders en/of de leerling;
 • Bij een positief advies van de intern begeleider en de directie wordt er een datum gepland.

e-mailadressen van de adjunct-directeuren:

 • marloes.stuive@lorentzschool.nl
 • richard.vandenberg@lorentzschool.nl
Vermeld in uw e-mail:
 • naam van uw kind
 • geboortedatum
 • huidige school
 • huidige groep
 • reden van overstappen
Uw aanvraag voor schoolwisseling kan tot 4 weken voor het einde van het schooljaar worden ingediend. In het huidige schooljaar is dat tot maandag 24 juni 2019. Voor verhuizingen kan er een uitzondering worden gemaakt.
 

Voor overige vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken of mailen naar info@lorentzschool.nl