Leerlingenraad

Ook onze leerlingen denken en beslissen mee over hun school!

We willen dat onze leerlingen meedenken over hun school en daarover kunnen discussiëren met de leiding. De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen en de adjunct-directeur. Uit alle groepen 7 en 8 wordt één leerling gekozen door de klasgenoten. In de leerlingenraad, die vijf keer per jaar vergadert, worden schoolse zaken besproken die de kinderen bezig houden. Zo heeft de leerlingenraad actief meegedacht over de inrichting van de pleinen bij de nieuwbouw en werd er uitgebreid gepraat over pesten, de oplossingen daarvoor en het toezicht op het schoolplein. In dit overleg brengen de leerlingen ook hun burgerschapsvorming in praktijk.