Ouderparticipatie

Helpen op school.

Meehelpen
De klassenouders ondersteunen de leerkracht van 'hun' klas door aanspreekpunt voor hem of haar te zijn en mee te helpen met allerlei activiteiten. Wat dit in de praktijk betekent, hangt af van de afspraken tussen leerkracht en klassenouder. Te denken valt aan het organiseren van de verjaardag van de leerkracht, het helpen bij een uitje naar het museum of het benaderen van ouders voor hulp bij activiteiten. Naast deze klas-activiteiten zijn er verschillende commissies met ouders die uiteenlopende activiteiten organiseren voor de kinderen van de Lorentzschool. Te denken valt aan de sponsorloop, het pleinfeest, het open podium voor muzikanten en de activiteiten rondom 3 oktober en het organiseren van een thema-avond voor ouders.

Meedenken
De Ouderraad wordt verder gevormd door een groep ouders die de taken van de Ouderraad mee
uitvoeren.
Deze ouderraad besluit over de inzet van de middelen die jaarlijks door de ouders worden opgebracht via de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Binnen het overleg van de ouderraad kunnen onderwerpen naar voren die vanuit de invalshoek van de ouders om aandacht vragen. De ouderraad kan deze onder de aandacht brengen van de directie of van de medezeggenschapsraad (MR).

Notulen