Samen met de ouders

Samen kunnen we meer
Op de Lorentzschool zien wij ouders als onze partners om samen de leerlingen op te voeden en ze alles te leren wat ze nodig hebben om zich als sterke persoonlijkheden verder te  kunnen ontwikkelen in onze samenleving. Wij vinden regelmatig contact met de ouders dan ook zeer belangrijk.

Contact met de leerkracht
Als de deuren om half 9 open gaan kunt u altijd een kleine vraag of mededeling doorgeven aan de leerkracht. Wilt u een echt gesprek met de leerkracht? Dan maakt deze graag een afspraak met u na schooltijd. U kunt dus altijd een afspraak met de leerkracht maken! Ook zal de leerkracht u uitnodigen indien hij of zij het nodig vindt om een en ander met u te bespreken.

Daarnaast zijn er twee formele momenten in het schooljaar waarop u met de leerkracht kunt spreken. Dat zijn het gesprek in november en het rapportgesprek in februari/maart. Voor beide gesprekken ontvangt u een uitnodiging. Daarnaast zijn er startgesprekken in de groepen 5 en 6. In de groepen 1-4 wordt een informatieavond gehouden, evenals in de groepen 7 en 8.

Ouderhulp
Naast bovenstaande formele momenten kunnen wij uw hulp ook goed gebruiken als klassenouder en bij verschillende uitstapjes van de groep van uw kind en activiteiten van de ouderraad en diverse commissies.

Ouderhulp en Ouderraad