Management

Het management bestaat uit een algemeen directeur en een adjunct-directeur: 


Marcel Blaauw- algemeen directeur       
marcel.blaauw@lorentzschool.nl
Hans Nijssen - adjunct-directeur           
e-mail: hans.nijssen@lorentzschool.nl


Samen met de leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad en ondersteunend personeel maken en borgen zij beleid.