Projecten en educatieve activiteiten

Project Ot & Sien / Leiden (1970 - heden)
Als je het over tradities hebt dan heb je het over het Ot & Sien/Leiden project voor de groepen acht op de Lorentzschool! Inmiddels zijn hele generaties leerlingen opgegroeid met dit bijzondere project. De kinderen maken weken lang kennis met het dagelijkse en schoolse leven rond het jaar 1900. Ze maken kennis met de zeer arme Leidsche arbeidersvrouw de Water. Over haar is in het stadsarchief van Leiden heel veel informatie bewaard gebleven.

De kinderen doen gedurende het project ook dingen die ze in die tijd op school gedaan zouden hebben zoals bijvoorbeeld figuurzagen, borduren en met een echte kroontjespen schrijven. De laatste drie dagen van het project komen de leerlingen in Ot en Sien kleren naar school. Op de laatste dag komen ouders en andere familieleden kijken naar de klompendans op het schoolplein en naar de tentoonstellingen die elke groep acht in de klas gemaakt heeft.

Project Poëzie ( 1970 - 2000)
Er is van oudsher op de Lorentzschool veel aandacht voor taal en poëzie. Iedere (ex)leerling kent wel de poëzieprojecten van de groepen 8. Drie weken lang waren de leerlingen bezig met het maken van allerlei soorten gedichten. Alle gedichten werden daarna gepubliceerd in de vorm van een dichtbundel die als afscheidscadeau van groep 8 dienst deed. Deze bundels zijn nog steeds  te bewonderen in de aula van de school. De gedichtenbundels van toen zijn vervangen door een afscheidsboekje waar een o.a. gedicht van iedere leerling opgenomen is. 

Project Eneco en  Missing Chapter Foundation (2015-2016)De kinderen van groep 8 van de Lorentzschool hebben in opdracht van de Missing Chapter Foundation (prinses Laurentien) en energiebedrijf Eneco een korte film gemaakt over het gevaar van milieuvervuiling. 

Space Buzz 
Ieder jaar komt de Space Buzz op bezoek bij de Lorentzschool. De Space Buzz is een vrachtwagen met oplegger waar een raket op ligt. De kinderen kunnen in deze raket met een 3d bril een ruimtereis maken. Niemand minder dan André Kuipers geeft commentaar bij wat de kinderen allemaal zien en ervaren tijdens hun trip naar de ruimte.

Project WeCycle  ( 2021-2022)
Een schoolbreed project in samenwerking met het TechnoLab waar alle leerlingen van de school actief aan deelgenomen hebben. Van kosteloos materiaal maakten de kinderen beelden, sculpturen en kunstwerken  met duurzaamheid als uitgangspunt. Het project werd afgesloten met een beeldenroute op het schoolplein. Ouders en omwonenden konden daar genieten van alle creatieve uitspattingen van de kinderen.

Uitvinders en Uitvindingen project ( 2022-2023)
In samenwerking met TechnoLab gaan alle leerlingen aan de slag met  het thema "Uitvinders en Uitvindingen". Tevens doen alle leerlingen groepsdoorbroken mee aan het bouwen van knikkerbanen van de tweede verdiepeng naar de begane grond van de school. In de klassen wordt er ook door ouders veel aandacht besteedt aan uitvinders en uitvindingen. Op de laatste projectdag presenteren de kinderen hun uitvindingen en/of bijdragen aan de ouders. 

Rijksmuseum Boerhaave
De Lorentzschool heeft als enige basisschool in Leiden een convenant gesloten met 'Rijksmuseum Boerhaave'. De beide instellingen werken zeer nauw met elkaar samen. Afgesproken is dat alle leerlingen van de Lorentzschool regelmatig het museum bezoeken. Leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 ontwikkelen samen met Museum Boerhaave lessen  en activiteiten voor jongere kinderen. Leerlingen van de Lorentzschool maken'schilderijen' die aansluiten bij de actuele tentoonstellingen in het museum. 

Schooltuinen
Leerlingen van groep 6 en 7 maken kennis met het werken in een moestuin. Op het schooltuinencomplex 'De Akkerdistel' naast polderpark 'Cronesteyn' verzorgen de kinderen wekelijks hun eigen stukje moestuin. Er worden in het voorjaar allerlei soorten groenten gezaaid, gepoot en geplant. Voor (groep 6) en na de zomervakantie (groep 7) wordt er geoogst. Naast het werken in de schooltuin krijgen de kinderen ook een les van een echte imker en maken zij hun eigen kruidenboter en thee. 

Lorentz journaal
Op de Lorentzschool wordt een echt journaal gemaakt door de kinderen. De kinderen leren hoe een journaal tot stand komt. Zowel technische aspecten als journalistieke aspecten komen aan bod. Het nieuwsbulletin wordt met medeleerlingen en ouders gedeeld via Social Schools.

Overig bezoek Musea
Soms bezoeken we musea in het kader van een speciaal project. Zo bezochten de groepen 7 het 'Rijksmuseum' in Amsterdam in het kader van de lessen over de Gouden Eeuw.

Theatervoorstellingen
Onze leerlingen bezoeken minimaal één keer per jaar een theatervoorstelling. Zo maken ze kennis met één van de aspecten van kunst en cultuur. Deze voorstellingen worden georganiseerd door 'BplusC'. Het theaterbezoek wordt voorbereid middels enkele lessen in de groep. De voorstellingen vinden meestal plaats in de 'Stadsschouwburg' of in theater 'Ins Blau'

3D ontwerpen en printen op een 3D printer 
In groep 7 en 8 leren de leerlingen werken met het 3D programma Tinkercad en het sliceprogramma Cura. Ze leren stapsgewijs zelf ontworpen 3d voorwerpen te printen op één van onze 3d printers op school. Er wordt geprint met milieuvriendelijk materiaal gemaakt van mais-, en suikerrietzetmeel.

Raketten bouwen en lanceren
Op de middagen na het maken van onderdelen van de 'doorstroomtoets' ontwerpen en bouwen de leerlingen van groepen acht raketten die iedere middag na de toets gelanceerd worden op het schoolplein. Welke raket komt dit jaar het hoogst?