Ouders

Samen met de ouders
Op de Lorentzschool zien wij ouders als onze partners om samen de leerlingen op te voeden en ze alles te leren wat ze nodig hebben om zich als sterke persoonlijkheden verder te ontwikkelen in onze samenleving.

Op de Lorentzschool zijn de ouders dagelijks welkom in de school. Als de deuren om half 9 open gaan, kunt u uw kind naar de klas brengen. In eerste instantie is de leerkracht er 's ochtends voor de leerlingen. Kleine vragen of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend doorgeven. Als u even over uw zoon of dochter wilt spreken, dan maken we graag een afspraak voor na schooltijd. 

Contact met de leraar
U kunt dus altijd een afspraak met de leerkracht maken. Ook zal de leerkracht u uitnodigen indien hij of zij het nodig vindt om even iets met u te bespreken. Daarnaast zijn er twee formele momenten in het schooljaar waarop u met de leerkracht kunt spreken. Dat zijn het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar en het rapportgesprek in januari/februari. Voor beide gesprekken ontvangt u een uitnodiging. In de groepen 1-4 wordt bovendien een informatieavond gehouden en in groep 8 een voorlichtingsbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

Uw hulp
Naast bovenstaande formele momenten kunnen wij uw hulp ook goed gebruiken bij verschillende uitstapjes van de groep van uw kind en activiteiten van de ouderraad, de zogenaamde ouderparticipatie.