Ouders

Samen met de ouders
Op de Lorentzschool zien wij ouders als onze partners om samen de leerlingen op te voeden en ze alles te leren wat ze nodig hebben om zich als sterke persoonlijkheden verder te ontwikkelen in onze samenleving.

Op de Lorentzschool zijn de ouders dagelijks welkom in de school. Als de deuren om half 9 open gaan kunt u altijd een kleine vraag of opmerking doorgeven aan de leraar. In eerste instantie is de leerkracht er 's ochtends voor de leerlingen. Ouders van de groepen 3-8 kunnen één keer per week met hun kind meelopen naar de klas. Als u even over uw zoon of dochter wilt spreken, dan maken we graag een afspraak voor na schooltijd. 

Contact met de leraar
U kunt dus altijd een afspraak met de leerkracht maken. Ook zal de leerkracht u uitnodigen indien hij of zij het nodig vindt om even iets met u te bespreken. Daarnaast zijn er twee formele momenten in het schooljaar waarop u met de leerkracht kunt spreken. Dat zijn het gesprek in november en het rapportgesprek in februari/maart. Voor beide gesprekken ontvangt u een uitnodiging. Daarnaast zijn er startgesprekken in de groepen 5 en 6. In de groepen 1-4 wordt een informatieavond gehouden, evenals in de groepen 7 en 8.

Uw hulp
Naast bovenstaande formele momenten kunnen wij uw hulp ook goed gebruiken bij verschillende uitstapjes van de groep van uw kind en activiteiten van de ouderraad, de zogenaamde ouderparticipatie.  

Flyer - Ouders samen met de Lorentzschool