Ons team


foto: Valérie Harmanus

De Lorentzschool wordt geleid door de directeur en twee adjunct-directeuren en is verdeeld in parallelgroepen. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse gang van zaken en maakt het overleg en het op elkaar afstemmen van de verschillende werkwijzen overzichtelijk.

Leraren met de taak parallelcoördinator coördineren steeds twee parallelgroepen. De Lorentzschool heeft drie intern begeleiders voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Twee remedial teachers nemen kinderen met leerproblemen onder hun hoede.

Twee ICT-coördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de integratie van ICT in het onderwijsprogramma. Een specialist in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen verzorgt het onderwijs aan deze leerlingen.

Twee vakleerkrachten gym bieden gymonderwijs aan de groepen 3 tot en met de groepen 8. Verder hebben we nog een administratief medewerker en drie conciërges, die samen met anderen zorgen voor het beheer en het onderhoud van de school.
 
FOTO VOLGT
 
   
Marcel Blaauw,
directeur
Hans Nijssen,
adjunct-directeur
Hans de Looze,
adjunct directeur a.i.